Eerst zaaien, dan oogsten!

Graszaaien

Wij kunnen uw gras zaaien met een zaaimachine met breedzaaikouters in combinatie met een rotorkopeg. 


Maiszaaien

Het maispoten gebeurd met een acht- of zes-rijige zaaimachine. De acht-rijige maiszaaicombinatie is voorzien van GPS, automatische afsluiting per rij, vloeibare kunstmest en 

dubbellucht met afstandsring om niet in het zaaispoor te rijden. 


Graanzaaien

Het graanzaaien wordt gedaan met een zaaimachine in combinatie met een rotokopeg. 


Groenbemester zaaien

Het zaaien van groenbemester heeft diverse voordelen. 

  • Bestrijden van bodemziektes en plagen 
  • Aanvoer van organische stof
  • Vastleggen van stikstof voor een volgend gewas
  • Bevorderen van het bodemleven
  • Beschermen van de bodem, bijv. tegen erosie en verslemping

Wij zaaien de groenbemester met een zaaimachine in combinatie met een rotorkopeg, of met een stikstofbak in de fronthef. 

Deze gooit het zaad even breed als de cultivator, waardoor het zaad wordt ondergewerkt. 

Heeft u een korte vraag?
Of wilt u een container bestellen?

Stuur dan een Whatsappje